Povabilo bankam k sodelovanju

datum: 27.02.2019
kategorija: Druge javne objave

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/2019) Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov po subvencionirani obrestni meri.

Pogoji, pod katerimi se banke vabi k sodelovanju so naslednji:

a. Krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: 

1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0;

2. višina subvencije:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je višina subvencije 50.000 evrov;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evrov je višina subvencije 34.417 evrov;  

3. najnižja kreditna masa:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je najnižja kreditna masa 760.000 evrov;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evra je najnižja kreditna masa 260.000 evrov; 

4. odplačilna doba:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je odplačilna doba 5 let;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je odplačilna doba 10 let; 

5. moratorij na odplačevanje kredita: do 31. 12. 2019; 

6. stroški odobritve: do 75 evorv, ne glede na višini kredita; 

7. stroški vodenja kredita: do 0,2 % od stanja kredita enkrat letno.

b. Krediti za investicije v kmetijstvu:

1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0;

2. višina subvencije:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je višina subvencije 5.000 evrov;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evra je višina subvencije 10.000 evrov;

3. najnižja kreditna masa:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je kreditna masa 75.000 evrov;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evra je kreditna masa 75.000 evrov;

4. odplačilna doba:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je odplačilna doba 5 let;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evra je odplačilna doba 10 let; 

5. moratorij na odplačevanje kredita: do 31. 12. 2019; 

6. stroški odobritve: do 75 evrov, ne glede na višini kredita; 

7. stroški vodenja kredita: brez stroškov vodenja.

Banke, ki bodo sprejele vabilo za sodelovanje pod navedenimi pogoji, to potrdijo z oddajo izpolnjene in podpisane izjave, ki je v prilogi povabila. Izjavo banke pošljejo v zaprti kuverti, s pripisom »izjava za sodelovanje pri dodeljevanju kreditov«, na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, do 8. 3. 2019.

Z bankami, ki bodo oddale izjave, bodo sklenjene pogodbe o sodelovanju. Vzorci pogodb so priloge povabilu.

 

Občina Ajdovščina

Povabilo bankam k sodelovanju