DatumNaslov
28.08.2019Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini
19.08.2019Namera za neposredno prodajo lesa
05.08.2019Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vrtec na Policah v Ajdovščini
09.07.2019Povabilo k oddaji ponudbe za financiranje investicij, predvidenih v proračunu Občine Ajdovščina - POPRAVEK
05.07.2019Povabilo k oddaji ponudbe za financiranje investicij, predvidenih v proračunu Občine Ajdovščina
03.06.2019Povabilo k oddaji ponudbe za upravljanje z dolgom proračuna Občine Ajdovščina
31.05.2019Poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje Nadzornega odbora - nadomestni član
31.05.2019Javni poziv za zboranje predlogov kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije
29.04.2019Obvestilo o podaljšanju koncesije
19.03.2019Povabilo bankam k sodelovanju
01.03.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
27.02.2019Povabilo bankam k sodelovanju
15.02.2019Poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje nadzornega odbora - nadomestni član
28.01.2019Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Vrtovin
23.01.2019Prodaja avtomobila – namera o sklenitvi neposredne pogodbe
23.01.2019Informativno povabilo bankam k sodelovanju
04.01.20192. poziv za predlaganje kanidatov za imenovanje Nadzornega odbora
10.12.2018Namera o neposredni prodaji lesta v k. o. Gojače
10.12.2018Poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje Nadzornega odbora
04.12.2018Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov - prostorska ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste Ajdovščina - Predmeja in okoljsko poročilo
<< 1234 5678