DatumNaslov
25.08.2020Zaključek javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za gradnjo vrtca na Policah
29.06.2020Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini
29.06.2020Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini in okoljskega poročila za OPPN za spremembo PNRP za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini
10.06.2020OPPN za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina
03.06.2020Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini
27.05.2020Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini
27.05.2020Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini
27.05.2020Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini in okoljskega poročila za OPPN za spremembo PNRP za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini
05.03.2020Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Planina
05.03.2020Namera za neposredno prodajo lesa v k. o. Gojače
25.02.2020Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Gojače
14.02.2020Prodaja rabljenih rezervoarjev za gorivo - namera o sklenitvi neposredne pogodbe
03.02.2020Povabilo bankam k oddaji ponudb
24.01.2020Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Gojače
24.01.2020Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Selo
24.01.2020Povabilo bankam k sodelovanju
08.01.2020Informativno povabilo bankam k sodelovanju
13.12.2019Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini
13.12.2019Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini
11.12.2019Stališča do pripomb k predlogu modelov vrednotenja nepremičnin
<< 1234 56789