DatumNaslov
31.01.2018Povabilo bankam k sodelovanju
23.01.2018Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Gojače
23.01.2018Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Gojače
16.01.2018Informativno povabilo bankam k sodelovanju
18.12.2017Predlog dokumenta Strategija prilagajanja kmetijstva Občine Ajdovščina na podnebne spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2018-2021
30.11.2017Namera o neposredni prodaji lesa
24.10.2017Namera o neposredni prodaji lesa
18.10.2017Namera o neposredni prodaji lesa
13.10.2017Namera za sklenitev neposredne pogodbe za brezplačno uporabo
28.08.2017Kratek opis dogodkov v projektu NIFOB
21.08.2017Poziv za prijavo škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017
07.08.2017POZEBA 2017 - dodatna navodila za oškodovance
21.07.2017Stališča do pripomb javnosti - dopolnjen osnutek OPPN za območje od plazu Stogovce poškodovane ceste ter okoljsko poročilo
31.05.2017Prodaja računalnikov - namera o sklenitvi neposredne pogodbe
30.05.2017Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje nadomestnega člana občinske volilne komisije
29.05.2017Stališča do pripomb in predlogov javnosti k dopolnjenemu osnutku OPPN Ribnik SB II
15.05.2017Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom Stogovce poškodovane državne ceste Ajdovščina - Predmeja in Okoljskega poročila za sanacijo te ceste
10.05.2017Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
07.04.2017Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem za izvajanje gostinske dejavnosti
23.03.2017Kanalizacija Male Žablje
<< 1234567 89