Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 01.03.2019
kategorija: Druge javne objave

Otroški vrtec Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila Citroen Jumper. Ta namera bo objavljena na uradni spletni strani vrtca 20 dni in sicer od 1.3. 2019 do vključno 20. 3. 2019.

Podatki o vozilu: 

ZNAMKA: Citroen

KOMERCIALNA OZNAKA: Jumper

VRSTA VOZILA: M1 osebni avtomobil

OBLIKA NADGRADNJE: AF večnamensko vozilo

DATUM PRVE REGISTRACIJE: november 2000

DELOVNA PROSTORNINA MOTORJA: 2800 cm3

MOČ MOTORJA: 94 kW

VRSTA GORIVA: dizel

OBLIKA ALI NAMEN KAROSERIJE: za prevoz oseb in stvari

ŠTEVILO SEDEŽEV: 9

BARVA: bela

ŠTEVILO PREVOŽENIH KILOMETROV: 198.000

Vozilo je redno servisirano. Tehnični pregled je bil opravljen vsakih 12 mesecev.

Vozilo ni vozno in ima naslednje manjše okvare:

-  alternator ne dela,

-  karoserija ni vozna,

-  motor  vozila je brezhiben

Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake vozila.

Vse stroške v zvezi z vozilom, ki nastanejo po oddaji ponudbe, krije ponudnik.

MOŽNOST OGLEDA:

Vozilo si je mogoče ogledati od dne 6. 3. 2019 do 19. 3. 2019 med 13.00 in 14.30, po predhodni najavi g. Alešu Merklju na tel. št. 040 467 478.

NAČIN KANDIDIRANJA ZA ODKUP VOZILA:

Vozilo se bo prodalo najugodnejšemu ponudniku. Prodaja se izvede po načelu videno – kupljeno.

Izklicna cena vozila:  350 EUR.

NAČIN ODDAJE PONUDBE:

Ponudbo oddate na obrazcu PONUDBA ZA ODKUP VOZILA, ki je priložen v priponki. Ponudbo oddate v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP VOZILA«.

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele v tajništvo Otroškega vrtca Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina, do 20. 3. 2019 do 10. ure.

Odpiranje ponudb bo dne 22. 3. 2019 ob 9. uri v večnamenskem prostoru Otroški vrtec Ajdovščina, na naslovu Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina.

V kolikor bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ceno za vozilo, bodo v primeru, da so vsi izmed njih udeleženi na odpiranju ponudb, pozvani, da na obrazcu predložijo novo ceno. V kolikor kateri izmed najugodnejših ponudnikov na javnem odpiranju ne bo prisoten, bo pisno obveščen, do kdaj naj poda novo ponudbo.

Prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj in pravico, da postopek ustavi do sklenitve pogodbe.

Najugodnejši ponudnik je v 3 dneh po predložitvi prodajne pogodbe v podpis, slednjo dolžan skleniti, sicer bo vrtec k sklenitvi pogodbe pozvala drugega najugodnejšega ponudnika. Po podpisu pogodbe mu bo izdan račun, ki ga mora kupec plačati v roku 8 dni od datuma računa, kar je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec mora prevzeti avtomobil v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.

Vse dodatne informacije v zvezi z objavo dobite v času uradnih ur pri g. Alešu Merklju na telefonsko št. 040 467 478.

Priloga:
– Obrazec “Ponudba za odkup vozila”