Prodaja avtomobila – namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 23.01.2019
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila.

številka: 493-2/2019

datum: 23. 1. 2019  

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE  

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila, ki je naveden v nadaljevanju. Ta namera bo objavljena na uradni spletni strani Občine Ajdovščina 20 dni, in sicer od 23. 1. 2019, do vključno 11. 2. 2019.  

1) CITROEN C5 II EXCLUSIVO 2.0 HDI 16V   

OSEBNO VOZILO ZNAMKE: CITROEN C5 II EXCLUSIVO 2.0 HDI 16 V 

LETO IZDELAVE: 2005

DATUM PRVE REGISTRACIJE: 15. 4. 2005

ŠTEVILKA ŠASIJE: VF7RCRHRG76615155

DELOVNA PROSTORNINA MOTORJA: 1997

MOČ MOTORJA: 100 kW

VRSTA GORIVA: Dizel

TIP MOTORJA: RHR

OBLIKA ALI NAMEN KAROSERIJE: limuzina

VRSTA VOZILA: M1 osebni avtomobil

OBLIKA NADGRADNJE: AB vozilo z dvižnimi vrati zadaj

BARVA: kovinska barva  

Vozilo ni vozno, ima okvaro: črpalka za gorivo ne deluje.  

Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake vozila.  

Vse stroške v zvezi z vozilom, ki nastanejo po oddaji ponudbe, krije ponudnik.  

MOŽNOST OGLEDA:  

Vozilo si je mogoče ogledati po dogovoru z gospodom Petrom Ketejem na tel. št. 041 311 014, v službenem času.  

NAČIN KANDIDIRANJA ZA ODKUP VOZILA:  

Vozilo se bo prodalo najugodnejšemu ponudniku. Prodaja se izvede po načelu videno – kupljeno.  

Izklicna cena vozila CITROEN C5 II EXCLUSIVO 2.0 HDI 16 V  je 800 evrov.  

NAČIN ODDAJE PONUDBE:  

Ponudbo za vozilo oddate na obrazcu PONUDBA ZA ODKUP VOZILA, ki je priložen objavi. Ponudbo oddate v zaprti kuverti, s pripisom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP VOZILA CITROEN C5 II EXCLUSIVO 2.0 HDI 16 V «.  

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5 maja 6a, 5270 Ajdovščina, do 11.02.2019 do 12. ure.   

Odpiranje ponudb bo dne 11. 2. 2019 ob 14. uri in se bo izvedlo v sejni sobi Občine Ajdovščina, na  naslovu Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.  

V kolikor bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ceno za vozilo, bodo najugodnejši ponudniki pisno pozvani k oddaji nove ponudbe.

Prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj, in pravico, da postopek ustavi do sklenitve pogodbe.

Najugodnejši ponudnik je v treh dneh po predložitvi prodajne pogodbe v podpis slednjo dolžan skleniti, sicer bo občina k sklenitvi pogodbe pozvala drugega najugodnejšega ponudnika. Po podpisu pogodbe mu bo izdan račun, ki ga mora kupec plačati v roku 8 dni od datuma računa, kar je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec mora prevzeti avtomobil v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.

Priloga: obrazec ponudba za odkup vozila CITROEN C5 II EXCLUSIVO 2.0 HDI 16 V 

Objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si, dne 23. 1. 2019, v rubriki Razpisi.    

 

Direktorica

Mojca Remškar Planinc l.r.  

Razpisna dokumentacija