Obvestilo o podaljšanju koncesije

datum: 29.04.2019
kategorija: Druge javne objave

Na podlagi četrtega odstavka 43. člena zakona o Zdravstveni dejavnosti (Ur list RS št. št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) skladno s četrtim odstavkom 44. c člena istega zakona, Občina Ajdovščina objavlja obvestilo o podaljšanju koncesije.

TANJI NEDELJKOVIĆ, dr. dent. med., se koncesija za opravljanje dejavnosti zobozdravstva odraslih, za območje občine Ajdovščina, podaljša za obdobje 15 let. Koncesionarka opravlja dejavnost v koncesiji v obsegu 75 % normativnega obsega zobozdravstvene ekipe, v ordinaciji na Tovarniški cesti 2b, v Ajdovščini. Koncesija traja do 4. 5. 2034. 

 

Številka: 014-9/2007

Datum: 29. 4. 2019