Informativno povabilo bankam k sodelovanju

datum: 01.02.2022
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov za spodbujanje malega gospodarstva in kreditov za investicije v kmetijstvu po subvencionirani obrestni meri.

Pogoji, ki jih banke upoštevajo pri pripravi in oddaji informativne ponudbe za sodelovanje so naslednji:

1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce:

- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: obrestna mera za kreditojemalca je EURIBOR + 0;

- krediti za investicije v kmetijstvu: obrestna mera za kreditojemalca je EURIBOR + 0;

2. višina subvencije:

- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: 90.000,00 €

- krediti za investicije v kmetijstvu: 10.000,00 €

3. odplačilna doba:

- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva:

a. za kredite za nakup premičnin (ne-glede na višino kredita) ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 EUR je odplačilna doba 5 let in višina subvencije 40.000,00€;

b. za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 EUR je odplačilna doba 10 let in višina subvencije 50.000,00€.

- krediti za investicije v kmetijstvu: odplačilna doba je 5 let.

4. moratorij na odplačevanje kredita:

- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: do 31. 12. 2022

- krediti za investicije v kmetijstvu: do 31. 12. 2022

5. rok za oddajo informativne ponudbe: 21. 2. 2022

Informativna ponudba naj vsebuje:

1. višino obrestne mere po kateri je banka pripravljena sodelovati;

2. informativni izračun kreditne mase.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na številki 05 365 91 16.

Banke naj informativno ponudbo pošljejo v roku iz četrte točke pogojev v zaprti kuverti s pripisom »informativna ponudba za sodelovanje« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Občina Ajdovščina

Informativno povabilo bankam