Ocenjevanje škode v kmetijstvu po pozebi v letošnjem aprilu

datum: 10.11.2023
kategorija: Druge javne objave

Pričenja se z ocenjevanjem škode na trajnih nasadih, poškodovanih zaradi posledic pozebe v času od 3. do 7. aprila 2023. Izpolnjeni obrazci, pripeti na dnu tega sporočila, se zbirajo na vložišču Občine Ajdovščina do 24. novembra.

Ministrstvo za obrambo RS je na podlagi pobude Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pristopilo k ocenjevanju škode, povzročene zaradi posledic pozebe v času od 3. do 7. aprila 2023. Na podlagi ocenjene škode bodo imeli oškodovanci možnost uveljavljanja znižanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znižanja najemnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter uveljavljanja višje sile v okviru ukrepov tekoče kmetijske politike. Hkrati pa bo ocena škode tudi podlaga za oblikovanje pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom.

 

Oceno škode se vpisuje v obrazce, ki se zbirajo na vložišču Občine Ajdovščina do 24. novembra. Obrazec 2 mora obvezno vsebovati podpis in naslednje podatke:

-          Ime in priimek nosilca kmetijske dejavnosti, naslov in davčno številko

-          KMG_MID iz registra kmetijskih gospodarstev

-          Številko GERK-a

-          Vrsto kulture in šifro – po seznamu priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode

-          Dejanski odstotek poškodovanosti in dejansko površino poškodovane kulture v arih v GERK-u.

 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na sodelavko Doris Grmek, 05 36 59 135, doris.grmek@ajdovscina.si

 

Priloge:

Sklep – ocenjevanje trajnih nasadov

Seznam kmetijskih kultur

Obrazec 2 – pozeba 2023

Dodatna tabela za vnos podatkov