Povabilo bankam k sodelovanju

datum: 08.03.2023
kategorija: Druge javne objave

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 89/2022 in 11/2023)
Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov po subvencionirani obrestni meri.

Pogoji, pod katerimi se banke vabi k sodelovanju so naslednji:

a. krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0%;

2. višina subvencije:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je višina subvencije 40.000 eur

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je višina subvencije 50.000 eur

3. najnižja kreditna masa:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je najnižja kreditna masa 653.000 eur;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je najnižja kreditna masa 505.000 eur

4. odplačilna doba:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je odplačilna doba 5 let;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je odplačilna doba 10 let

5. moratorij na odplačevanje kredita: do 31.12.2023

6. stroški odobritve: do 75€ ne glede na višini kredita

7. stroški vodenja kredita: do 0,2% od stanja kredita enkrat letno.

b. krediti za investicije v kmetijstvu

1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0%;

2. višina subvencije:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin je višina subvencije 10.000 eur 3. najnižja kreditna masa:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin je kreditna masa 163.000 eur

4. odplačilna doba:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin je odplačilna doba 5 let

5. moratorij na odplačevanje kredita: do 31.12.2023

6. stroški odobritve: do 75€ ne glede na višini kredita

7. stroški vodenja kredita: brez stroškov vodenja.

Banke, ki bodo sprejele vabilo za sodelovanje pod navedenimi pogoji, to potrdijo z oddajo izpolnjene in podpisane izjave, ki je v prilogi povabila. Izjavo banke pošljejo v zaprti kuverti s pripisom »izjava za sodelovanje pri dodeljevanju kreditov« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina do 24. 3. 2023.

Z bankami, ki bodo oddale izjave bodo sklenjene pogodbe o sodelovanju. Vzorci pogodb so priloge povabilu.

Občina Ajdovščina

 

Povabilo bankam k sodelovanju, s prilogami