Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo rabljenih računalnikov

datum: 01.02.2023
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo več kosov rabljenih prenosnih računalnikov, ki so navedeni v nadaljevanju. Ta namera bo objavljena na uradni spletni strani Občine Ajdovščina 20 dni, in sicer od 1. 2. 2023 do vključno 21. 2. 2023.

Predmet prodaje:

Prodaja se devetnajst prenosnih računalnikov, označenih s številkami od 1 do 19. 

Znamka: HP 250

Leto: 2019

Procesor: Intel Core i3-7020U

Zaslon: 39,6cm (15.6"), Full HD (1920x1080)

Pomnilnik: 4GB

Trdi disk: 256GB SSD

Operacijski sistem: Microsoft Windows 10 home

Izklicna cena: 200 EUR

Prenosni računalniki so v uporabi in ogled ni mogoč. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake prenosnih računalnikov. Vse stroške v zvezi z prenosnimi računalniki, ki nastanejo po oddaji ponudbe, krije ponudnik.

 

Način kandidiranja za odkup prenosnih računalnikov:

Prenosni računalniki se bodo prodali najugodnejšemu ponudniku.

Način oddaje ponudbe:

Za vsak posamezen prenosni računalnik je potrebno oddati svojo ponudbo na obrazcu PONUDBA ZA ODKUP PRENOSNEGA RAČUNALNIKA, ki je priloga te namere. Ponudbo oddate v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP PRENOSNEGA RAČUNALNIKA«

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, do 21. 2. 2023 do 12. ure.

Če bi radi oddali ponudbe za več prenosnih računalnikov, morajo biti ponudbe oddane v ločenih kuvertah, na način, kot je navedeno zgoraj.

Odpiranje ponudb bo dne 21. 2. 2023 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, na naslovu Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

V kolikor bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ceno za isti računalnik, bodo pisno pozvani, da na novem obrazcu ponovno predložijo novo ceno.  

Najugodnejši ponudnik je v treh dneh po predložitvi prodajne pogodbe v podpis slednjo dolžan skleniti, sicer bo občina k sklenitvi pogodbe pozvala drugega najugodnejšega ponudnika. Po podpisu pogodbe mu bo izdan račun, ki ga mora kupec plačati v roku 8 dni od datuma računa, kar je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec mora prevzeti računalnik v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.

Vse dodatne informacije v zvezi z objavo dobite v času uradnih ur, pri Martini Ferjančič, na telefonu 05 36 59 134 ali prek e-naslova martina.ferjancic@ajdovscina.si

Priloga:

-          obrazec Ponudba za odkup prenosnega računalnika

Objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si, dne 1. 2. 2023, v zavihku Javna naročila, objave in razpisi / druge javne objave.

 

Mojca Remškar Planinc, direktorica

 

Namera - odkup prenosnikov