Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini

datum: 28.08.2019
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini.

 Občanke in občani lahko svoje predloge in komentarje oddate na e-naslov obcina@ajdovscina.si

Sklep o začetku priprave OPPN 

Izhodišča za pripravo OPPN za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini