Obvestilo o posredovanju podatkov za znanstveno raziskovalne namene

datum: 16.11.2023
kategorija: Druge javne objave

V skladu z določili 5. odstavka 69. člena ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 163/22) vas obveščamo, da je občina, na podlagi popolne vloge, raziskovalni organizaciji posredovala zvočne zapisne in zapisnike sej občinskega sveta za obdobje od leta 2012 do 2022.

Podatki se bodo uporabili v ciljno raziskovalnem projektu PROTEVERB – pravni, etični in tehnološki vidiki obdelave besedilnih in govornih virov podatkov za znanstvene, raziskovalne in razvojne namene. Projekt, ki se financira iz javnih sredstev,  je sestavljen kot most med strokovnjaki s področja jezikovnih tehnologij in strojnega učenja ter pravnimi strokovnjaki. Njegov prvi cilj je analiza in razreševanje pravnih dilem za pridobivanje podatkov, ključnih razvojnih znanosti in tehnologije, konkretno na področju razvoja govornih in semantičnih tehnologij. Drugi cilj pa zadeva izvedbo oziroma strojno učenje modela – razpoznavalnika govora za slovenski jezik in sicer za neposredno pretvorbo govora v pisano besedilo. Zvočni zapisi in zapisniki vsebujejo določene osebne podatke kot sta na primer podoba in ime in priimek občinskega svetnika zaposlenega na občini ali drugega udeleženca na seji občinskega sveta.  Iz projektne dokumentacije je razvidno, da se bodo podatki že  v prvi fazi projekta anonimizirali, kar pomeni, da iz končnega produkta – Razpoznavalnika govora -  posameznike ne bo možno identificirati oz. osebnih podatkov ne bo mogoče razbrati. Pomembno je dejstvo, da bo razpoznavalnik govora ob zaključku projekta predan v brezplačno uporabo splošni javnosti, torej tudi naši občini.