Obvestilo za uporabnike vode iz zasebnih vodovodov in zajetij: seznanitev s priporočili za varno oskrbo in uporabo pitne vode

datum: 28.11.2023
kategorija: Druge javne objave

Tudi na območju občine Ajdovščina so še vedno vodnjaki in vodna zajetja za oskrbo s čisto pitno vodo, ki pa so v zasebni lasti, niso niti popisana, niti kontrolirana. Za uporabnike takšnih vodovodov je NIJZ pripravil priporočila za varno ravnanje z vodnim virom in vodo.

 Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023) v četrtem odstavku 3. člena določa, da je lokalna skupnost dolžna obvestiti uporabnike pitne vode s priporočili za varno oskrbo in uporabo pitne vode v primerih, ko te določbe ni mogoče uveljavljati. Uredba o pitni vodi se tako ne uporablja za pitno vodo iz zasebnih vodovodov in zajetij za pitno vodo, ki v povprečju zagotavljajo manj kot 10 m3 pitne vode na dan ali oskrbujejo manj kot 50 uporabnikov pitne vode in se voda ne uporablja za oskrbo javnih objektov ali za izvajanje živilske dejavnosti. Za te uporabnike so na voljo priporočila, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje in so dosegljiva na njihovem spletnem mestu:

Priporočila lokalne skupnosti za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo iz sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki zagotavljajo manj kot povprečno 10 m3 pitne vode na dan ali oskrbujejo manj kot 50 oseb