DatumNaslov
22.02.2021Javno naročilo Nakup računalniške in druge opreme
04.02.2021Javno naročilo Pokopališče Črniče
22.01.2021Javno naročilo Izgradnja pločnika Dobravlje
04.09.2020Javno naročilo Arheološko najdišče Castra - Celovita obnova stolpa 8 (sklop 2), ključavničarska dela
22.07.2020Javno naročilo Zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču
16.07.2020Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina
01.06.2020Javno naročilo Arheološko najdišče Castra - Celovita obnova stolpa 8 (sklop 1)
04.05.2020Javno naročilo Izdelava PZI za ureditev površin za kolesarje in pešce: Ajdovščina - Dolenje
31.03.2020Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2020
31.01.2020Javno naročilo Projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo v Poslovni coni Črniče
17.01.2020Javno naročilo Rušenje stavbe 3
14.01.2020Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za prenovo objekta Nanos v občinsko središče
13.01.2020Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji
11.12.2019Javno naročilo Gradbeni nadzor za dokončanje investicije &"Ureditev starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini - 1. faza&"
10.12.2019Javno naročilo Urejanje poplavnega območja ob LC 001 041 Potoče - Preserje - Branik (pilotni projekt Protipoplavni nasip Kamnje na območju Občine Ajdovščina - Grevislin)
26.11.2019Javno naročilo Dobava in montaža nadstreškov ter latnikov na Lavričevem trgu
19.11.2019Javno naročilo Crossit Safer 2
07.11.2019Javno naročilo Ureditev ceste skozi Vrtovin
22.10.2019Javno naročilo Cestni priključek in obvoznica Selo
18.10.2019Javno naročilo Projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo v Poslovni coni Črniče
<< 123456789 >>