DatumNaslov
15.06.2017Javno naročilo: Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ajdovščina v letu 2017
08.06.2017Javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev steze za pešce in kolesarje ter križišča na obvoznici v Ajdovščini
06.06.2017Javno naročilo: Kanalizacija in vodovod Male Žablje, vodovod Črniče
24.05.2017Javno naročilo: Projekti za kanalizacijo Stomaž
17.05.2017Javno naročilo: Izvajanje arheoloških izkopavanj med urejanjem starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini
26.04.2017Javno naročilo: Vzdrževanje gozdnih cest v občini Ajdovščina v letu 2017
26.04.2017Javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev površine za pešce in kolesarje do Lokavca
24.04.2017Javno naročilo: Nakup avtomobila in kombija
19.04.2017Javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev steze za pešce in kolesarje ter križišča na obvoznici v Ajdovščini
10.04.2017Javno naročilo: Vzdrževanje poljskih poti v letu 2017
07.04.2017Javno naročilo: Investicijsko vzdrževanje javnih poti v letu 2017
05.04.2017Javno naročilo: Dobava in vgradnja stavbnega pohištva na občinskih stanovanjih v letu 2017
04.04.2017Javno naročilo: Izgradnja kanalizacije in vodovoda Čohi
31.03.2017Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za Komunalno infrastrukturo za PC Pod železnico – 2. faza
24.03.2017Javno naročilo: Urejanje kanalizacije in vodotoka v naselju Dolga Poljana
24.11.2016Izvajanje zimske službe v sezoni 2016/2017 - preostali sklopi
18.10.2016Javno naročilo: Zimska služba v sezoni 2016-17 na območju KS OA - ponovitev
18.10.2016Javno naročilo: Glasbena šola Ajdovščina - Energetska sanacija in prenova OŠ D. Lokarja - stavba 2
29.09.2016Javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije za čistilno napravo Dobravlje in kanalizacijski sistem
21.09.2016Javno naročilo: Nakup osebnega vozila
<< 123456789 >>