DatumNaslov
20.08.2018Izvajanje storitev v zvezi z obratovanjem in izvajanjem drugih del v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini
02.08.2018Javno naročilo: Najem avtobusa za promocijske namene in najem šoferja avtobusa
01.08.2018Javno naročilo: Izgradnja ČN Dobravlje
27.07.2018Javno naročilo: Zamenjava zunanjih tlakov v poslovno stanovanjskem objektu C3
24.07.2018Javno naročilo: Nakup vozila
20.07.2018Javno naročilo: Most za pešce čez reko Hubelj ob Šturskem parku v Ajdovščini
19.07.2018Javno naročilo: Projektna dokumentacija za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Hubelj
18.07.2018Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov za obdobje 36 mesecev
11.07.2018Nabava kombija
22.06.2018Nabava in vgradnja opreme za fizioterapije in zdravstvene vzgoje (CKZ)
20.06.2018Prenova Lavričeve ulice v Ajdovščini
11.05.2018Javno naročilo: Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2018
08.05.2018Javno naročilo: Vzdrževanje gozdnih cest v občini Ajdovščina v letu 2018
30.03.2018Izvajanje del gradbenega nadzora in koordinatorja VZD pri izgradnji kanalizacije, vodovoda, čistilne naprave ter pločnika po naselju Dobravlje
12.01.2018Javno naročilo: Zakup medijskega prostora za Občino Ajdovščina
08.01.2018Javno naročilo: Izgradnja kanalizacije ter vodovoda po Dobravljah
22.12.2017Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije PZI za ureditev površin za pešce in kolesarje v mestu Ajdovščina od križišča pri letališču, do krožišča Ribnik
23.11.2017Javno naročilo Dobava zemeljskega plina za potrebe Občine Ajdovščina v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020
21.11.2017Javno naročilo Novogradnja pomožnih objektov in ureditev okolice športnega igrišča v Selu
20.11.2017Javno naročilo: Gradnja športnega igrišča v Zavinu
<< 123456789 >>