DatumNaslov
27.09.2019Javno naročilo Izdelava idejne zasnove primarnega cevovoda za namakanje Zgornje Vipavske doline
20.09.2019Javno naročilo Izgradnja kanalizacije ter hišnih priključkov Kukovže
19.09.2019Javno naročilo Izgradnja komunalne infrastrukture v PC Pod železnico - 3. faza
12.09.2019Javno naročilo Pokopališče Črniče
01.08.2019Javno naročilo Nakup potrebne opreme in pripomočkov za izvedbo vaj in usposabljanj v okviru strateškega projekta CROSSIT SAFER
29.07.2019Javno naročilo Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije za objekt Vrtec Police Ajdovščina
11.07.2019Javno naročilo Razvoj orodij za agrotehnično upravljanje za spodbujanje trajnostnega kmetijstva
04.07.2019Javno naročilo Izdelava strokovne podlage za celovito reševanje poplavne ogroženosti na porečju reke Hubelj
07.06.2019Javno naročilo Izgradnja ČN Dobravlje
05.06.2019Javno naročilo Gradnja ekoloških otokov v letih 2019 in 2020
05.06.2019Javno naročilo Vzdrževanje občinskih stanovanj v letih 2019 in 2020
03.06.2019Javno naročilo Izvajanje šolskih prevozov za območje OA, šolska leta 2019/2020 - 2021/2022
28.05.2019Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo, vodovod in ČN
18.04.2019Javno naročilo Nakup osebnega vozila za potrebe občinske uprave
11.04.2019Javno naročilo
25.02.2019Javno naročilo Izvajanje storitev promocije na kolesarski dirki po Sloveniji
22.11.2018Javno naročilo Nakup računalniške opreme
21.11.2018Javno naročilo Odstranjevanje lesne zarasti na parceli nad Gojačami, Projekt VIPava (šifra operacije OP20.01929)
14.11.2018Javno naročilo Izgradnja vodohrana Stomaž
02.10.2018Javno naročilo Ureditev površin za pešce in kolesarje v mestu Ajdovščina - odsek 2
<< 123456789 >>