DatumNaslov
19.04.2017Javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev steze za pešce in kolesarje ter križišča na obvoznici v Ajdovščini
10.04.2017Javno naročilo: Vzdrževanje poljskih poti v letu 2017
07.04.2017Javno naročilo: Investicijsko vzdrževanje javnih poti v letu 2017
05.04.2017Javno naročilo: Dobava in vgradnja stavbnega pohištva na občinskih stanovanjih v letu 2017
04.04.2017Javno naročilo: Izgradnja kanalizacije in vodovoda Čohi
31.03.2017Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za Komunalno infrastrukturo za PC Pod železnico – 2. faza
24.03.2017Javno naročilo: Urejanje kanalizacije in vodotoka v naselju Dolga Poljana
24.11.2016Izvajanje zimske službe v sezoni 2016/2017 - preostali sklopi
18.10.2016Javno naročilo: Zimska služba v sezoni 2016-17 na območju KS OA - ponovitev
18.10.2016Javno naročilo: Glasbena šola Ajdovščina - Energetska sanacija in prenova OŠ D. Lokarja - stavba 2
29.09.2016Javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije za čistilno napravo Dobravlje in kanalizacijski sistem
21.09.2016Javno naročilo: Nakup osebnega vozila
15.09.2016Javno naročilo: Nakup vozila za potrebe ekipe prve pomoči
05.09.2016Odgovori na zastavljena vprašanja - natečaj za celovito urejanje Ceste 5. maja v Ajdovščini
02.09.2016Javno naročilo: Izvedba arheoloških raziskav v starem mestnem jedru Kastra v Ajdovščini
12.08.2016Sprememba natečajnih rokov
05.08.2016Izvajanje zimske službe v sezoni 2016/2017
05.07.2016Javno naročilo: Dobava in montaža opreme za čistilno napravo in kanalizacijo v Ajdovščini
05.07.2016Javna naročila: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za glasbeno šolo v Ajdovščini
01.07.2016Javno naročilo: Parkirišča Vipavski Križ
<< 2345678910 >>