DatumNaslov
22.12.2017Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije PZI za ureditev površin za pešce in kolesarje v mestu Ajdovščina od križišča pri letališču, do krožišča Ribnik
23.11.2017Javno naročilo Dobava zemeljskega plina za potrebe Občine Ajdovščina v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020
21.11.2017Javno naročilo Novogradnja pomožnih objektov in ureditev okolice športnega igrišča v Selu
20.11.2017Javno naročilo: Gradnja športnega igrišča v Zavinu
15.11.2017Javno naročilo: Vaško jedro Cesta - ponovitev postopka
13.11.2017Javno naročilo: Rekonstrukcija in dozidava mrliške vežice ter širitev pokopališča v Batujah
11.10.2017Javno naročilo: Ureditev prostorov za izvajanje fizioterapije in zdravstvene vzgoje
08.09.2017Javno naročilo: Poslovna cona Ajdovščina - V Talih - 2. faza
08.09.2017Javno naročilo: Nakup vozil
24.08.2017Javno naročilo: Vaško jedro Cesta
04.08.2017Javno naročilo: Izvajanje del gradbenega nadzora in koordinatorja VZD pri ureditvi starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini - 1. faza
03.08.2017Javno naročilo: Gradnja športnega igrišča Stomaž
03.08.2017Naročnik GOLEA, Nova Gorica, objavlja javno naročilo: Projektna dokumentacija za vrtec - energetska sanacija in prenova bivše stavbe 1 OŠ D. Lokarja v Ajdovščini
26.07.2017Javno naročilo: Ureditev starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini - 1. faza
18.07.2017Storitve zavarovanja za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
04.07.2017Nakup vozil
04.07.2017Javno naročilo: Obnova ceste in kanalizacije do kapelice v Budanjah
19.06.2017Javno naročilo: Ureditev varne šolske poti OŠ Šturje, cesta R1-207/1413 Col - Ajdovščina
15.06.2017Javno naročilo: Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ajdovščina v letu 2017
08.06.2017Javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev steze za pešce in kolesarje ter križišča na obvoznici v Ajdovščini
<< 2345678910 >>