DatumNaslov
22.11.2018Javno naročilo Nakup računalniške opreme
21.11.2018Javno naročilo Odstranjevanje lesne zarasti na parceli nad Gojačami, Projekt VIPava (šifra operacije OP20.01929)
14.11.2018Javno naročilo Izgradnja vodohrana Stomaž
02.10.2018Javno naročilo Ureditev površin za pešce in kolesarje v mestu Ajdovščina - odsek 2
28.09.2018Javno naročilo Arheološke raziskave KASTRA - 3. faza
05.09.2018Ponovitev javnega naročila: Nabava vozila SUV
03.09.2018Javno naročilo Nadaljevanje GOI del na objektu : Glasbena šola Ajdovščina - Energetska sanacija in prenova OŠ D. Lokarja - stavba 2
22.08.2018Javno naročilo Nabava vozila SUV
20.08.2018Izvajanje storitev v zvezi z obratovanjem in izvajanjem drugih del v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini
02.08.2018Javno naročilo: Najem avtobusa za promocijske namene in najem šoferja avtobusa
01.08.2018Javno naročilo: Izgradnja ČN Dobravlje
27.07.2018Javno naročilo: Zamenjava zunanjih tlakov v poslovno stanovanjskem objektu C3
24.07.2018Javno naročilo: Nakup vozila
20.07.2018Javno naročilo: Most za pešce čez reko Hubelj ob Šturskem parku v Ajdovščini
19.07.2018Javno naročilo: Projektna dokumentacija za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Hubelj
18.07.2018Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov za obdobje 36 mesecev
11.07.2018Nabava kombija
22.06.2018Nabava in vgradnja opreme za fizioterapije in zdravstvene vzgoje (CKZ)
20.06.2018Prenova Lavričeve ulice v Ajdovščini
11.05.2018Javno naročilo: Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2018
<< 2345678910 >>