Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC od CERO Dolga Poljana do Napoleonov most

datum: 16.06.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno n aročilo Investicijsko vzdrževanje LC od CERO Dolga Poljana do Napoleonov most.

Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC od CERO Dolga Poljana do Napoleonov most je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN004120/2022-W01, z dne 15. 6. 2022.

Rok za oddajo ponudb je do 30. 6. 2022, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 23. 6. 2022, do 12. ure.

Dokumentacija JN