Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije DGD, PZI za kanalizacijo in vodovod v naselju Gradišče

datum: 19.05.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji javnega naročila za Izdelavo projektne dokumentacije DGD, PZI za kanalizacijo in vodovod v naselju Gradišče

Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije DGD, PZI za kanalizacijo in vodovod v naselju Gradišče je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN003315/2022-W01, z dne 19. 5. 2022.

Rok za oddajo ponudb je do 20. 6. 2022, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 10. 6. 2022, do 12. ure.

Dokumentacija JN