Obvestila

Izbran je projektant za gradnjo velikega namakalnega sistema

datum: 10.07.2024
kategorija: Namakanje

Postopki za gradnjo namakalnega sistema Zgornje vipavske doline so v teku. V teh dneh je bil izbran projektant za gradnjo ene večjih investicij v razvoj kmetijstva, vredne dobre 1,4 milijona evrov. Po zaključenih projektih bo vse vse nared za vložitev gradbenega dovoljenja za največji namakalni sistem v državi.

Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo namakalnega sistema Zgornje Vipavske doline je podpisana. Projekte bo pripravilo podjetje LINEAL biro skupaj s partnerji in podizvajalci. Cilj projekta je izdelava projektne dokumentacije in pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za izgradnjo funkcionalnega, energetsko učinkovitega namakalnega sistema Zgornje Vipavske doline za območji občin Ajdovščina in Vipava. V sklopu izdelave projektne dokumentacije bo izdelana tudi presoja vplivov  na okolje. Namakalni sistem bo zajemal umestitev cevovoda s potrebnimi črpališči ter razvodni sistem za namakanje celotnega območja. Občina Ajdovščina bo s projektno dokumentacija dosegla še en korak več v nizu pridobitve vseh potrebnih dokumentov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Cilj projekta, ki bo Vipavski dolini prinesel največji namakalni sistem v državi, je zagotavljanje stabilnejše in kvalitetnejše pridelave na kmetijskih površinah. Na območju občine Ajdovščina je načrtovanih skoraj 1.400 hektarjev, v občini Vipava pa 470 ha. Projekti bodo nared do konca leta 2025.  

t