DatumNaslov
06.07.2021Rezultati javnih razpisov 2021 s področja družbenih dejavnosti
24.05.2021Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči na domu v občini Ajdovščina
24.05.2021Javni poziv - počitniško delo 2021
21.05.2021Obrazci za črpanje sredstev iz razpisov s področja družbenih dejavnosti
13.05.2021Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2021
05.05.2021Razpis za delovno mesto koordinator VII/2, projektov LAS, šifra DM: J017051
23.04.2021Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev v letu 2021
13.04.2021Razpis za delovno mesto SVETOVALEC - PRIPRAVNIK v Oddelku za prostor
31.03.2021Zbiranje vzorcev za občinsko vinsko ocenjevanje se zamika
31.03.2021Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za starejše občane v letu 2021
31.03.2021Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj v letu 2021
29.03.2021Javni razpis za delovno mesto direktor/-ica javnega zavoda RRA ROD Ajdovščina
29.03.2021 Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2021
24.03.2021Občinsko ocenjevanje vina 2021
22.03.2021DOPOLNITEV Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2021
20.03.2021Obvestilo – tehnične težave podaljšujejo prijavni rok javnega razpisa za sofinanciranje prireditev
17.03.2021Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2021
10.03.2021DOPOLNITEV Javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2021
26.02.2021Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2021
26.02.2021Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2021
<< 123456789 >>