Javna naročila: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za glasbeno šolo v Ajdovščini

datum: 05.07.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za glasbeno šolo v Ajdovščini.

 Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za glasbeno šolo v Ajdovščini, objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava, pod številko JN003393/2016-B01, objavljeno 5. 7. 2016. 

Rok za oddajo ponudbe je 21. 7. 2016, do 9. ure.  

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 13. 7. 2016, do 12. ure. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 

Razpisna dokumentacija 

Energetski pregled 

Glasbena 1 pritličje 

Glasbena 2 nadstropje 

Glasbena 3 IInadstropje 

IDP - V in Z fasada 

IDP - S in H fasada

Projektna naloga stavba 2  

 

ESPD obrazci 

Obrazci 

PROJEKTNI POGOJI (objavljeno 13. julija 2016): 

Elektro 1

Elektro 2

KSD kanalizacija 

KSD vodovod

Soglasje Občine Ajdovščina za rekonstrukcijo 

Plin 

Telekomunikacije 

Kulturnovarstveni pogoji 1 

Kulturnovarstveni pogoji 2