Javno naročilo Izvajanje šolskih prevozov za območje OA, šolska leta 2019/2020 - 2021/2022

datum: 03.06.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudkike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izvajanje šolskih prevozov za območje OA, šolska leta 2019/2020 - 2021/2022

Javno naročilo Izvajanje šolskih prevozov za območje OA, šolska leta 2019/2020 - 2021/2022 je poslan v objavo na portal javnih naročil in v Uradni list EU, dne 3. 6. 2019. Na portalu javnih naročil je bilo objavljeno dne 6. 6. 2019, pod zap. št. JN003823/2019-B01.

Rok za oddajo ponudbe je do 3. 7. 2019, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddaji v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 24. 6. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

ESPD

Popravek Dokumentacije JN z dne 20. 6. 2019

Obrazci Word

 

Naročnik je zaradi popravka Dokumentacije JN premaknil rok za oddajo ponudbe do 5. 7. 2019, do 9. ure, ter rok za postavljanje vprašanj do 28. 6. 2019, do 12. ure.

Popravek Dokumentacije JN št. 2 z dne 27. 6. 2019

Popravek obrazcev