Javno naročilo: Projekti za kanalizacijo Stomaž

datum: 24.05.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo »Projekti za kanalizacijo Stomaž«.

Javno naročilo "Projekti za kanalizacijo Stomaž" je objavljeno na portalu javnih naročil pod objavo JN005305/2017-W01 z dne 24. 5. 2017.

Rok za oddajo ponudbe je do 14. 6. 2017, do 9. ure. Poudniki lahko zastavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do 5. 6. 2017, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

Situacija 1

Situacija 2

Situacija 3

Dodatna dokumentacija objavljena dne 6. 6. 2017:

Geomehansko poročilo

Geomehansko poročilo  - situacije

Ponudbeni obrazci v .docx