Javno naročilo: Urejanje kanalizacije in vodotoka v naselju Dolga Poljana

datum: 24.03.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Urejanje kanalizacije in vodotoka v naselju Dolga Poljana.

 Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za Urejanje kanalizacije in vodotoka v naselju Dolga Poljana  je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava - pod številko JN002223/2017-W01, objavljeno 24. 3. 2017.

Rok za oddajo ponudbe je 12. 4. 2017, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 4. 4. 2017, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija

Popis del

Docx obrazci

Naročnik objavlja načrte in popraljeno razpisno dokumentacijo: 

Razpisna dokumentacija z dne 3. 4. 2017 

Popravljen vzorec pogodbe 

Situacija sekundarne kanalizacije - 1. del 

Situacija sekundarne kanalizacije - 2. del 

Pregledna situacija - sekundarna kanalizacija 

Pregledna situacija - ureditev struge 

Prerez ureditve struge 

Situacija ureditve struge