Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

datum: 02.02.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Šturje.

Nepremičnina v k.o. Šturje ni v splošni rabi. Po občinskih prostorskih aktih niti ni namenjena tovrstni rabi. Z odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra se pravno formalno ureja raba, da bo mogoč tudi promet s to nepremičnino. 

Odločba o ukinitvi javnega dobra