Tehnološka oprema za Učni center Brje

datum: 18.12.2014
kategorija: Javna naročila

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za Tehnološko opremo za Učni center Brje.

Del javnega naročila se financira iz nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, iz programa Leader.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 12.1.2015 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in popisom del, ki jih najdete spodaj. 

 

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite prek Portala javnih naročil, pod objavo št. JN11679/2014 z dne 18.12.2014.

 

Razpisna dokumentacija

Načrt tehnološke opreme

Popis