Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 25.09.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranimi najemniki sklenila neposredne najemne pogodbe, s katerimi bo oddala v najem, garaže št. 1, 2, 3, 4 in 5 v Šturskem parku v Ajdovščini, ob Rizzatovi vili, za namene shranjevanja razne opreme, za določen čas 3 let z odpovednim rokom 3 mesecev.

Prostori ne izpolnjujejo pogojev za izračun najemnine po četrti alineji 2. člena Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008), zato se višina najemnine določi na osnovi ocene cenilca in znaša 0,50 eur/m2/mesec za profitne dejavnosti in 0,40 eur/m2/mesec za neprofitne dejavnosti.

Najemnik ne sme v prostoru izvajati storitve dejavnosti, temveč so ta namenjena le hrambi.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 3528-11/2014-4

               3528-1/2014-4

               3528-24/2011-10

Datum:   24.09.2014

Namera o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb