Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa

datum: 28.02.2014
kategorija: Javna naročila

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za Celotivo okoljsko ureditev Vipavskega Križa.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa  krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve “Regionalni razvojni programi. 

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 26.3.2014 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in popisom del, ki jih najdete spodaj. 

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite prek Portala javnih naročil, pod objavo št. JN2391/2014 z dne 28.2.2014.

Razpisna dokumentacija

Popisi

Popisi ČN in povezovalni kanal

 

Prilagamo popravke razpisne dokumentacije, objava na Portal JN2894/2014, dne 12.3.2014.    

Popravki razpisne dokumentacije z dne 12.3.2014

 

Določeni načrti so dostopni na spodaj navedeni povezavi (interesenti lahko dostopajo z uporabniškim imenom "javni", gesla pa ni) ftp.ajdovscina.si , pod naslovom Načrti za celovito okoljsko ureditev Vipavskega Križa 4301-6/2014.

 

Dne 19.3.2014 objavljamo pojasnilo postavke popisa.

Pri opisu postavke  Čistilna naprava - 2.3 Hidromehanska oprema je postavka 2.3.11.3 Dostopne stopnice s podestom. 

Kot je iz opisa razvidno, se postavka nanaša samo na podest, stopnice niso opisane in se jih v ponudbo ne zajame.

 

Ponudnike obveščamo, da smo zaradi napak pri popisu podaljšali rok za oddajo ponudb do 31.3.2014 do 10:00. Zaradi navedenega se spremeni tudi rok za odpiranje ponudb, in sicer na 31.3.2014 ob 10:30. Hkrati objavljamo popravek popisa. Vse ostale določbe in roki razpisa ostajajo enaki, in se vežejo na datum 26. 3. 2014. 

Popisi-popravek 25.3.2014