Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe

datum: 10.12.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Podkraj.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z Klavdijem Likar, Kovk 39/a, 5273 Col, sklenila prodajno pogodbo, s katero bo prodala zemljišči parc. št. 82/393 (22 m2) in parc. št. 629/10 (277 m2), obe k.o. Kovk, za ceno 33 eur.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Podkraj

 

 ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

 

Številka: 478-151/2012-30

Datum:   10.12.2013