Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice in posebne pravice uporabe

datum: 13.06.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice in posebne pravice uporabe.

Številka: 35024-18/2013

Datum: 12.6.2013

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE IN POSEBNE PRAVICE UPORABE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti Občine parc. št. 686 k.o. Ajdovščina, in sicer izgradnje, obnove in vzdrževanja kanalizacijskega voda širine 1m in skupne dolžine 23,72 m ter posebne pravice uporabe zračnega prostora občinske nepremičnine za napušč širine 0,5m ter dolžine 15,75m.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist lastnika služečega zemljišča parc. št. 674 k.o. Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice in posebne pravice uporabe