Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe

datum: 06.03.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v K.O. Budanje.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10 in 75/2012) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 in 42/2012), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z Marjanom Kobalom, Dolga Poljana 18, 5271 Vipava, sklenila menjalno pogodbo, s katero bo zemljišče s parc. št. 800/2 k.o. (2379) Budanje, ki je v njeni lasti, zamenjala za zemljišče s parc. št. 801/2 k.o. (2379) Budanje, ki je v lasti Marjana Kobala.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev menjalne oz. prodajne pogodbe objavila javni razpis  za javno dražbo.

 ŽUPAN Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 478-310/2012

Datum:   6.3.2013

Pripet dokument: Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v K.O. Budanje