JAVNO NAROČILO sklop 1: VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVA - KANALIZACIJA ŽAPUŽE in sklop 2: VODOVOD ŽAPUŽE

datum: 04.06.2012
kategorija: Javni razpisi

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila:

sklop 1: VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE-KANALZACIJA ŽAPUŽE in
sklop 2: VODOVOD ŽAPUŽE

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 20.6.2012 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in popisa del, ki ju najdete spodaj.

razpisna dokumentacija
popis del


Operacijo sklop 1 delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve “Regionalni razvojni programi“

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite potom Portala javnih naročil, pod objavo št. JN 5929/2012 z dne 5.6.2012.