JAVNO NAROČILO: ZAMENJAVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA PRI ZASEDENIH OBČINSKIH STANOVANJIH

datum: 19.10.2011
kategorija: Javni razpisi

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo in popisom del.

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo na vložišče Občine Ajdovščina prispele do 2.11.2011 do 11:15.

popis del
[ATTACH id="2011101914423732"]razpisna dokumentacija[/ATTACH]