Javno naročilo Nakup avtomobila

datum: 31.03.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Nakup avtomobila

Javno naročilo Nakup avtomobila je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN001935/2021-W01, z dne 31. 3. 2021.

Rok za oddajo ponudbe je do 12. 4. 2021, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 8. 4. 2021, do 12. ure.

Dokumentaicja JN

ESPD

Obrazci