Sprejeti sklepi 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 11.12.2019
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 5. decembra, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1. Sklep o sprejemu stališč do pripomb k predlogu modelov vrednotenja nepremičnin;

2. Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine  Ajdovščina in Občine Brda - 1. obravnava;

3. Seznanitev z informacijo o poslovanju in poročilom o upravljanju družb, kjer ima Občina Ajdovščina kapitalske naložbe;

Na seji dodana točka: 

4. Sklep  o  soglasju  k  spremembi pravnega posla  razpolaganja  z  občinskim premoženjem – prodaja nepremičnin na območju OPPN Ribnik SB2