Stroji grmijo na polno

datum: 07.06.2024
kategorija: Novice

Urejamo komunalno infrastrukturo v Poslovno ekonomski coni Gobi

Na območju Poslovno ekonomske cone Gobi se ureja komunalna infrastruktura. Cona se tako širi in bo omogočila pogoje za rast in razvoj podjetništva, predvsem pa se od tu v celoti umika težka gradbena industrija.

Poslovno ekonomska cona Gobi bo komunalno urejena in pripravljena za nov podjetniški razvoj. Težka gradbena industrija, ki je v neposredni bližini mesta domovala vrsto let, se od tu dokončno umika. Območje pa ostaja namenjeno razvoju podjetništva, ki mu v Ajdovščini že precej primanjkuje prostora. Občini je za urejanje komunalne infrastrukture z uspešno prijavo na razpis Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj uspelo pridobiti skoraj 1.700.000 evrov nepovratnih sredstev, oziroma 100 % upravičenih stroškov projekta. Izbrani izvajalec del, podjetje Kolektor Koling, je v polnem delovnem zamahu, stroji grmijo.

V sklopu projekta bo urejena cesta, ki bo Poslovno-ekonomsko cono Gobi povezala s Tovarniško ulico na eni strani in Poslovno cono Mirce na drugi. Ob cesti bosta urejena pločnik in javna razsvetljava, pod njo pa meteorna in fekalna kanalizacija ter skladno z občinskim načrtom plinifikacije povezano plinovodno omrežje. Zgrajena bo nova trafo postaja. Uredilo se bo tudi parkirišče, ki bo pokrito s sončno elektrarno in bo imelo dve polnilni postaji za električne avtomobile ( 2 x 11 kW). Dela so se komaj dobro pričela, zaključena pa bodo do konca letošnjega oktobra.

 

ministrstvo za kohezijo-gobi.jpg

 

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v okviru izvajanja Programa razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2022-2025 (št. 30301-1/2022/3, z dne 10. 2. 2022), cilj ukrepa: »Izgradnja in širitev poslovnih con«.