Zlata trsna rumenica ogroža pridelavo grozdja v Vipavski dolini

datum: 27.05.2024
kategorija: Novice

Strokovnjaki iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica opozarjajo na pojav zlate trsne rumenice. Neozdravljiva bolezen, katere najpogostejši prenašalec je ameriški škržatek, se lahko zelo hitro širi in vinogradnikom povzroča velike težave. Za preprečevanje te bolezni je ključnega pomena odstranjevanje okuženih trsov in pravočasno zatiranje ameriškega škržata. V nadaljevanju objavljamo obvestilo dr. Ivana Žežline vinogradniškega strokovnjaka v Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica.

tZlata trsna rumenica (Flavescence doree) je navarna bolezen, ki v vinogradih lahko povzroča velike težave. Trenutno imajo z obolenjem največ težav na Štajerskem, vendar zlata trsna rumenica predstavlja grožnjo tudi na Primorskem. V dvanajstih letih se je tudi v Vipavski dolini dodobra razširila in le vestnim vinogradnikom, ki spoštujejo predpise o obveznem zatiranju prenašalca gre zahvala, da razmere niso hujše.

Zlato trsno rumenico prepoznamo po značilnih bolezenskih znamenjih: splošna bledikavost okuženih trsov, rumenenje oziroma rdečenje listov in močno vihanje robov navzdol, zaradi slabše olesenitve tkiva so poganjki mlahavi in povešeni, grozički se posušijo).  

S pomočjo prenašalcev (vektorjev) se zlata trsna rumenica lahko zelo hitro razširi po vinogradih na večjih območjih.

Najpomembnejši prenašalec zlate trsne rumenice je ameriški škržatek (Scaphoideus titanus). S svojim načinom prehranjevanja lahko prenaša fitoplazme iz okuženih na zdrave trse. Zlata trsna rumenica se lahko zelo hitro širi, če se skupaj znajdejo okuženi trsi in velika populacija ameriškega škržatka. Ta kombinacija predstavlja veliko tveganje in največjo nevarnost za širjenje zlate trsne rumenice.

V Republiki Sloveniji se vsako leto pripravi Navodilo za izvajanje ukrepov za zatiranje zlate trsne rumenice in prenašalca in je namenjeno za izvajanje določb Uredbe o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 85/2023) in sicer glede načina:

-          pregledovanja rastlin trte v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 8. člena uredbe;

-          odstranitve in uničenja rastlin trte v skladu s prvim odstavkom 10. člena uredbe;

-          spremljanja ulova ameriškega škržatka in beleženja podatkov o številu ulovljenih ameriških škržatkov v skladu s četrtim odstavkom 11. člena in drugo alinejo drugega odstavka 14. člena uredbe;

-          izvajanja zatiranja ameriškega škržatka oziroma tretiranja s fitofarmacevtskimi sredstvi v skladu z drugim in osmim odstavkom 11. člena uredbe.

Navodilo je objavljeno na spletni strani: https://www.gov.si/zlata-trsna-rumenica

Priporočamo, da vinogradniki navodilo preberejo in opravijo predpisane ukrepe. Tretiranja z insekticidi proti ameriškemu škržatku, ki je glavni vektor zlate trsne rumenice so obvezna. Izbor sredstev in termini zatiranja bodo objavljeni na spletnih straneh Agromet (http://agromet.mkgp.gov.si/pp/) in KGZ Nova Gorica (https://www.kmetijskizavod-ng.si/)

in na telefonskem odzivniku (090 93 98 15).

Informacije lahko poiščete tudi pri strokovnjakih za varstvo rastlin na KGZ Nova Gorica in na območnih izpostavah kmetijske svetovalne službe.

Pred tretiranjem s sredstvi, ki so nevarna za čebele, je potrebno odstraniti cvetočo podrast in izvesti druge preventivne ukrepe za varstvo čebel.

 

Pripravil:

dr. Ivan Žežlina

KGZS, KGZ Nova Gorica