Občinski javni razpisi v teku

datum: 22.02.2024
kategorija: Novice

Prvi meseci v letu so v naši upravi precej delovni, med drugim imamo odprtih kar nekaj javnih razpisov. Če se nameravate potegovati za nepovratna razpisna sredstva, ne spreglejte zadnjega roka prijave za vaš razpis. V nadaljevanju navajamo trenutno odprte razpise.

Do 6. marca je mogoče oddati predloge za letošnje najvišje občinske nagrajence, odprt je namreč Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2024. Kandidate lahko predlaga kdorkoli, le utemeljitev je potrebna.

Še do 29. februarja je odprt Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina v letu 2024, preko katerega lahko sredstva za svoje delovanje pridobijo javni kulturni programi in projekti, projekti obnove nepremične kulturne dediščine ter zveze društev, katerih osrednja dejavnost je kulturno delovanje. Vlogo se letos prvič oddaja elektronsko.

29. februar je tudi zadnji rok za predložitev vinskih vzorcev za letošnje občinsko vinsko ocenjevanje. Bistvena letošnja novost je, da vzorce zbira Zavod za turizem Vipavski Križ, zanj Patrik Zgonik, prav tako bo ocenjevanje 5. marca potekalo v Vipavskem Križu.

15. april je zadnji rok za tri razpise za področje gospodarstva:

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2024, za podporo pri oblikovanju produktne inovacije oziroma izdelave začetnega prototipa produktne inovacije.

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2024, za namene nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov; za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov; za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne ali storitvene opreme; za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2024, preko tega razpisa lahko podjetja pridobijo sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini.

Odprt je tudi Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Ajdovščina v letu 2024, ki je bil 15. 2. dopolnjen. Na ta razpis se že nekaj let prijavljate preko spleta, ne zamudite zadnjega roka za prijavo – 29. februar.

Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v občini Ajdovščina v letu 2024 je odprt do porabe sredstev, oziroma do sredine novembra. Občina sofinancira največ 50 % sterilizacije ali kastracije mačk.