V skupnost usmerjeno delo policistov

datum: 19.02.2024
kategorija: Novice

Na 11. redni seji so se svetnice in svetniki med drugim seznanili tudi s poročilom dela Policijske postaje Ajdovščina, ki ga je predstavil načelnik Marko Terbovšek, ki ocenjuje, da je stanje varnosti v občini na različnih področjih v dobrem in obvladljivem stanju.

Na zadnji seji občinskega sveta je bilo v obravnavi tudi poročilo Policijske postaje Ajdovščina, ki ga je zbranim predstavil načelnik Marko Terbovšek. Splošno stanje varnosti v občini je dobro, izpostavlja prvi mož ajdovske Policije – tako na področju kriminalitete kot javnega reda in miru. Na področju prometne varnosti je stanje primerljivo z lanskim letom, manj je bilo prometnih nesreč, kar je še posebej pomenljivo je to, da ni bilo nobene s smrtnim izidom. Skupno se je lani zgodilo 120 prometnih nesreč, od katerih jih je 66 obravnavala PP Ajdovščina. Hujših kršite javnega reda in miru PP Ajdovščina v tem letu ni obravnavala. Na področju kriminalitete je bilo zabeleženih 188 kaznivih dejanj, prevladujejo kazniva dejanja zoper premoženje. Preiskanost kaznivih dejanj označujejo kot dobro, saj znaša 47 %. S področja premoženjske kriminalitete prevladujejo vlomi v stanovanja, internetne goljufije in občasne tatvine goriva. Spodbudni so podatki kaznivih dejanj zoper življenje in telo, ki se gibljejo v nizkih številkah. Enake številke kot lansko leto pa ostajajo za število kršitev v cestnem prometu, slednje znašajo 817. Policija je v letu 2023 nadaljevala  s projekti na področju v skupnost usmerjenega policijskega dela in v okviru preventivne dejavnosti izvajala naloge svetovanja, aktivnosti in drugih oblik za preprečevanje oblik nasilja in za večjo varnost v prometu.

V razpravi na seji so bile med drugim izpostavljene tudi težave s kolesarji, tako tistimi v cestnem prometu kot tistimi, ki vozijo v naravnem okolju. Policisti odgovarjajo, da so kolesarji enakopravni udeleženci v cestnem prometu, dolžnost voznika je, da kolesarja na ustrezni varnostni razdalji varno obvozi, težave se pojavijo na mestih, kjer kolesarje ni moč obvoziti, a zato velja poziv k strpnosti. Policisti nadzor skupaj z inšpekcijsko službo izvajajo tudi v naravnem okolju, tam, kjer kolesarijo po nedovoljenih poteh, kar opažajo zlasti na področju s Predmeje proti Lokavcu.