Predstavniki Občine Ajdovščina na obisku v Quilianu

datum: 07.02.2024
kategorija: Novice

V prvih dneh tega tedna so se predstavniki Občine Ajdovščina mudili na obisku pobratenega italijanskega mesta Quiliano. To je že tretje srečanje v zadnjem letu dni, potem ko so se odnosi med pobratenima občinama lansko leto znova obudili.

quilianoPobratene vezi med Quilianom in Ajdovščino so se rodile v 70 letih prejšnjega stoletja. Združevale so več generacij mladih, ki so tekom izmenjav spoznavali drugo kulturo in spletali trdne medsebojne odnose. Odnose sta občini znova okrepili lansko leto z izmenjavo obiskov obeh delegacij. Tokrat je italijansko občino Quiliano in njenega župana Nicolo Isseto obiskala delegacija Občine Ajdovščina na čelu z županom Tadejem Beočaninom. Po uvodnem srečanju obeh županov  je beseda tekla o nadaljevanju že zastavljenih skupnih sodelovanj, zlasti tistih, povezanih z evropskimi projekti. Ob preteklih obiskih sta namreč občini sklenili sodelovanje v evropskem projektu ''Twinnings in the community'' (pobratenja v skupnosti), katerega osrednji namen je povečati vključenost mladih v demokratično življenje in družbeno odgovorno delovanje v skupnosti. Projekt se zgleduje po primerih dobrih praks, kot sta denimo  Občinski svet fantov in deklet (CCRR) mesta Quiliana in otroški parlament občine Ajdovščina. Povezoval pa bo tudi z vsebinami s področja bibliotekarstva in vključenosti ranljivih skupin, namen je namreč povezovanje različnosti. Predvsem mladim z obeh občin bi želeli skrajšati razdalje, ki jih ustvarja jezikovna različnost, približati raznolike kulture in predstaviti raznolikost in pestrost drugačnosti. Za ta namen bo ustvarjen tudi digitalni prostor za izmenjavo informacij. Projekt pa bo v skupno delo združil tudi druge ustanove in organizacije – poleg  Občine Ajdovščina bosta sodelovala še Lavričeva knjižnica Ajdovščina in Medobčinsko društvo prijateljev mladine. Če uspe na razpisu, se bo projekt začel odvijati v Quilianu, s prvo delavnico v letošnjem septembru, nato pa se v maju 2025 seli v Ajdovščino: »Na tokratnem obisku italijanskega mesta Quiliano smo zastavili konkretne korake za nadaljnje skupne poti, zlasti tiste, ki se bodo odvile v sklopu evropskega projekta. Ta bo z gotovostjo doprinesel nove priložnosti združevanja, zlasti v smislu povezovanja mladih za večanje aktivne participacije ter tudi vključevanja drugačnosti. Verjamem, da bosta mesti spletli trdno prijateljstvo, ki bo vnovič povezalo občanke in občane obeh občin z željo po povezovanju, druženju in spoznavanju novih, zgleda vrednih praks