Zaključuje se še eden izmed evropskih projektov

datum: 16.11.2023
kategorija: Novice

Projekt »Odkrivanje podeželske dediščine: avtohtona pridelava fermentiranih pijač za lokalno kulturno in okoljsko trajnost« se bliža koncu.

tKonzorcij partnerjev sestavlja 9 partnerjev iz štirih različnih držav. Raziskovalne in akademske ustanove zastopajo Univerza v Novi Gorici s Centrom za raziskave vina ter Fakulteto za vinogradništvo in vinarstvo, ki je vodilni partner projekta, Nofima ÅS (Norveška), NIBIO Ullensvang (Norveška) ter Fakulteta za turizem in razvoj podeželja v Požegi (Hrvaška). Predstavnika proizvajalcev sta vinska klet Tikveš (Severna Makedonija) ter Združenje pridelovalcev jabolčnih vin Hardanger (Hardanger Cider Association) (Norveška), medtem ko Občina Ajdovščina, Hardanger Council (Norveška) ter Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega (Hrvaška) zastopajo lokalne in regionalne oblasti. Celotna vrednost projekta znaša 1.500.998,00 evrov, pri čemer sklad EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021) prispeva 1.359.656,00 evrov.

Naša skupna pot se je začela že leta 2015, ko je bilo vzpostavljeno sodelovanje med Centrom za raziskave vina Univerze v Novi Gorici ter norveškima partnerjema - NIBIO Ullensvang in Združenjem pridelovalcev jabolčnih vin Hardanger. Sodelovanje je bilo namenjeno izboljšanju tradicionalnih jabolčnih vin (ciderja) norveške regije Hardanger. Leta 2018 smo skupaj predložili projektno idejo, ki je bila aprila 2020 izbrana za sofinanciranje.

Projekt naslavlja problematike izseljevanja s podeželja, bega možganov in slabo razvitega lokalnega gospodarstva, s katerimi se srečujejo podeželske regije v srednji in vzhodni Evropi. Kljub temu, da je Norveška ena najbolj razvitih držav v Evropi, predstavlja beg možganov s podeželja velik problem tudi pri njih. Nasprotno pa v zahodni Evropi k trajnostnemu podeželskemu razvoju, ohranjanju tradicije in preprečevanju izseljevanja podjetij prispevajo visokokakovostni kmetijski pridelki (kot je tudi vino) z močno regionalno identiteto. Njihova identiteta je zasnovana na konceptu tipičnosti in »terroir« konceptu lokalnih proizvodov.

Navedeni izzivi so bili v okviru projekta obravnavani preko povezovanja človeškega potenciala v mrežo raziskovalnih, akademskih, gospodarskih in lokalnih oblasti, ki delujejo na izbranih podeželskih območjih. S pomočjo transnacionalnega sodelovanja in krepitvijo zmogljivosti smo tekom projekta določali tipičnost in terroir z namenom prispevati k dvigu dodane vrednosti in prepoznavnosti izbranih lokalnih vin in ciderja. Lokalnivisokokakovostni kmetijski pridelki so podprti s pomembnimi raziskovalnimi aktivnostmi za izboljšanje kakovosti proizvodov in promocije z namenom dviga turistične privlačnosti mnogih podeželskih destinacij. Izbrana podeželska območja projekta so Vipavska dolina v Sloveniji, Slavonija na Hrvaškem, Tikveš v Severni Makedoniji ter Hardanger na Norveškem.

Partnerji smo tekom projekta uspeli uresničiti številne pomembne dosežke. Na Univerzi v Novi Gorici smo postavili metode za določanje aromatičnih spojin v vinih in ciderju s pomočjo plinske kromatografije ter v Vipavi in Požegi postavili tudi senzorični panel. Poleg tega smo na UNG obstoječo učno zmogljivost nadgradili s postavitvijo platforme MiTeam. Norveški partnerji so postavili podporni R&D center za cider v Hardangerju, ki predstavlja prvo tehnično platformo za spremljanje kakovosti ciderja iz Hardangerja. V ta namen so postavili senzorični panel za ocenjevanje ciderja in laboratorijske protokole za določanje kemijskih parametrov. V Severni Makedoniji je potekala obsežna vinogradniška študija terroirja, kjer so izvedli karakterizacijo vinogradov, s pomočjo digitalne tehnologije vpeljali spremljanje in kontrolo bolezni v vinogradih in spremljanje dozorevanja grozdja. V okviru projekta smo postavili e-Tikveš platformo in laboratorij za analizo tal. Fakulteta za turizem in ruralni razvoj je nabavila opremo za predelavo različnih klonov graševine in analitsko opremo, občina Ajdovščina pa je postavila opremo za destilacijo v učnem centru Brje.

Pridobljena znaja smo partnerji delili z organizacijo različnih seminarjev, delavnic za študente in proizvajalce. Obe fakulteti sta svojim študentom na prvi in drugi stopnji ter na doktorskem študiju omogočili praktično udeležbo v aktivnostih tudi izven kurikuluma študija, ki so bile izvedene v sklopu projekta. V vseh 4 državah smo izvedli številne izmenjevalne in izobraževalne obiske z namenom prenosa dobrih praks.

Partnersko sodelovanje akademskih in raziskovalnih organizacij, združenja proizvajalcev jabolčnih vin, lokalnih in regionalnih skupnosti ter razvojne agencije, kot je bilo v tem projektu, je trdna osnova za nadaljnja sodelovanja na področjih kmetijstva, turizma, kulture in številnih drugih. Začetek teh sodelovanj se kaže z novimi projektnimi idejami, ena od teh je projekt Agrotur+, pri katerem so norveški partnerji predstavili svoje dobre prakse proizvodnje ciderja partnerjem na projektu Agrotur in ostalim pridelovalcem jabolk in jabolčnih vin v Sloveniji in Italiji.

V torek, 14. 11. sta se odvili tiskovna in zaključna konferenca, kjer smo javnosti in partnerjem predstavili potek projekta in rezultate. Koncu projekta se približujemo s polnim srcem doživetij in s številnimi pomembnimi dosežki ter z odskočno desko za nadaljnja sodelovanja. Janez Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve je ob tej priložnosti povedal: “Občina Ajdovščina je ponosna, da je lahko bila del tega projekta, ki je še dodatno okrepil naše strateško in razvojno usmerjeno razvojno pot. Z gotovostjo je to še eden izmed uspešnih evropskih projektov, iz katerega smo zasnovali nove smernice in pridobili številne izkušnje. Projekti mednarodnega kova naredijo velik vtis v domačem okolju, saj omogočajo lokalnim prebivalcem spoznati in vpeljati dobre prakse iz najbolj razvitih držav, hkrati pa spletajo tudi pomembne vezi in sektorske povezave. V tem projektu sodelujemo namreč lokalne skupnosti, razvojne agencije, univerze, raziskovalne organizacije in predstavniki združenja proizvajalcev jabolčnih vin.  Z vsemi naštetimi smo spletli trdna sodelovanja in prepričan sem, da jih bomo na raznolikih področjih delovanja tudi znali vnovčiti.”

Projekt “Odkrivanje podeželske dediščine: avtohtona proizvodnja fermentiranih pijač za lokalno kulturno in okoljsko trajnost” financirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška iz EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. Cilj projekta je spodbuditi razvoj podeželja z izboljšanjem skupnih raziskovalnih zmogljivosti in širjenja znanja, vezano na pristop "terroir" za proizvodnjo vina in jabolčnika na izbranih območjih Slovenije, Hrvaške, Severne Makedonije in Norveške.

 logo