Zeleni Ribnik

datum: 16.11.2023
kategorija: Novice

Soseska Ribnik se širi in zeleni.

Tudi območje novogradenj, novi Ribnik, bo ozelenelo. Te dni je tam precej živahno, potekajo namreč primopredaje in selitve v nova stanovanja Rezidenc Lotus. V spodnjem delu območja SB Ribnik II že rastejo novi bloki, medtem ko bo območje bivših vrtičkov ostalo nepozidano in postalo še bolj zeleno.

Soseska Ribnik Tudi na območju novogradenj na Ribniku se bo sadilo drevesa. Zasajenih bo 30 mladih drevesc – 11 srebrnih lip, en srebrni topol, 8 močvirskih hrastov, 6 maklenov (poljskih javorov), dva rdeča bora in en mali jesen. Drevesa bodo nadvse koristna, saj soseska hitro raste, v novih blokih ponoči že gorijo luči. Ravno v teh dneh potekajo primopredaje in selitve v novih 48 stanovanj, Rezidence Lotus so namreč septembra pridobile uporabno dovoljenje. V spodnjem delu območja pozidave SB Ribnik II pa že rasteta nova bloka Rezidence Papilon, ki bosta ponudila še 66 stanovanj.

Zagotovo pa se ne bo gradilo na območju nekdanjih vrtičkov. Ta kotiček ostaja nepozidan in bo v prihodnje še bolj zelen. Urbano okolje se bo tu povezalo z naravnim, skladno z usmeritvijo države in Evropske unije. Tu bo nastala zelena oaza za sproščanje – ob zasaditvah bo nameščena urbana oprema, urejen vodni element … Za sedaj je projekt ureditve zelene oaze na Ribniku v idejni fazi, hkrati pa se išče tudi vire sofinanciranja. Že prihodnjo pomlad pa bodo načrti bolj oprijemljivi.