Mogočna platana zaščitena

datum: 14.09.2023
kategorija: Novice

Mogočna platana je naša naravna dediščina. Z odstranitvijo asfalta bo lažje zadihala.

Platana z mogočno krošnjo na robu Lokarjevega parka je naša naravna vrednota, ima namreč status varovanja pri Zavodu za varstvo naravne dediščine Slovenije. Za njeno ohranitev se v teh dneh ureja okolica – namesto asfalta bo pod drevesom zastirka.

Drevesa v Lokarjevem parku in njegovi bližnji okolici so bila pod drobnogledom stroke. Arboristka Tanja Grmovšek je natančno analizirala stanje in popisala vsa drevesa. Na območju parka raste 46 starih dreves, še 19 jih je v obcestnem drevoredu ob Gregorčičevi ulici, dober ducat pa na skrajnem zahodnem delu. Spomladi se je v okviru ozelenitvenega projekta na nekatera prazna drevesna mesta dosadilo še mlada drevesca. Prevladujejo lipe, sledijo bresti in javorolistne platane ter navaden divji kostanj. Skoraj zagotovo je bila večina starih dreves v osrednjem delu in po robovih parka sajenih konec 19. ali v začetku 20. stoletja. Čeprav se v park ni bistveno posegalo, so »krošnje uspele ostati normalne«, je v poročilu zapisala arboristka. Meni še, da je stanje večine dreves dobro. Enako velja tudi za pokritost območja s krošnjami dreves, zato nadomestne saditve zgolj priporoča, prav tako kot tudi nekatere vzdrževalne ukrepe. Predvsem priporoča strokovni pristop k vzdrževanju – obrezovanju – ter absolutno prepoveduje »obglavljanje« dreves.

 

Poseben primerek pa je mogočna platana ob spomeniku NOB. Predvsem je starejša od ostalih dreves v parku. Arboristka Tanja Grmovšek meni, da je bila sajena v istem času, kot platane v Lanthierijevem parku v Vipavi, ki so primerljive po dimenzijah. Platana je zaščitena naravna drevesna dediščina. Problem rastišča je asfalt, ki je prekrival večji del območja pod mogočnim drevesom. Tega se je danes že pazljivo odstranilo, površino pa se bo nazaj prekrilo z zastirko iz anorganskega materiala, arboristka predlaga lomljeni kamen. Korenike platane, ki so že pošteno načele asfalt, pa bodo zdaj imele dovolj prostora in zraka za dobro nadaljnjo rast drevesa.