Javno razgrnjena osnutka proračuna za leti 2023 in 2024

datum: 30.05.2022
kategorija: Novice

Osnutka proračuna Občine Ajdovščina za leti 2023 in 2024 sta pripravljena in objavljena na občinski spletni strani, dokument pa je v tiskani obliki razgrnjen tudi v avli občinske stavbe. Župan Tadej Beočanin vabi vse zainteresirane k javni razpravi. Pripombe, mnenja in pobude je mogoče podati do 11. junija.

Občina Ajdovščina pričenja postopek sprejemanja občinskega proračuna z javno razgrnjenim osnutkom. Zainteresirana javnost je povabljena k sodelovanju – v času od 27. maja. do 11 junija je osnutek proračuna javno razgrnjen na občinski spletni strani. Natisnjena oblika dokumenta pa je na vpogled v avli občinske stavbe na naslovu Cesta 5. maja 6a, v času uradnih ur. Pripombe predlogi in usmeritve zainteresirane javnosti bodo dobrodošle, vendar pa naj jih predlagatelji pripravijo v amandmajski obliki – vsak predlog mora spoštovati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki. Postopek sprejemanja občinskega proračuna za prihodnje leto se bo nadaljeval z obravnavo osnutka na seji občinskega sveta, ki bo potekala konec junija.