Cesta na Vodicah temeljito obnovljena

datum: 12.10.2021
kategorija: Novice

Prenovljena cesta na Vodice

S Cola proti Vodicam se je že spomladi zaključilo s sanacijo dotrajanega cestišča. V poletnih mesecih pa so stroji zahrumeli v vasi, na ravninskem predelu, tik ob vhodu v vas je 450 metrov dolg odsek pridobil celovito urejeno voziščno konstrukcijo z novo asfaltno podlago.

Vodice so znane po številnih izvirkih, ki ob obilnejšem deževju povzročajo škodo na cestah in drugih poteh. Sanacija več delov cestišča je nujno potrebna, poteka pa po fazah. Spomladi se je zaključila obnova cestišča s Cola proti Vodicah, kjer se je zgradilo tri kamnite zložbe, s katerimi se je cestišče utrdilo in razširilo, obenem pa je bilo urejeno tudi odvodnjavanje. Vrednost del je znašala 60.000 evrov. Z deli se bo nadaljevalo – do konca letošnjega leta je načrtovana še postavitev podpornega zidu in groba asfaltacija najbolj dotrajanih predelov ceste ob kamnitih zložbah. Zaključena pa je tudi sanacija ravninskega dela ceste v vasi Vodice, ki vodi od vhoda v vas do kapelice. Tam je voda dodobra uničila vse plasti cestišča, zato je bilo potrebno na novo postaviti celotno voziščno konstrukcijo, temeljito urediti odvodnjavanje, območje nasuti in asfaltirati. Vrednost sanacije je znašala 125.000 evrov.