Pripravljalna dela za Hišo dobre volje so se začela

datum: 15.07.2021
kategorija: Novice

V Palah so v tem tednu pričeli z deli za izgradnjo dnevnega centra za starejše. Hiša dobre volje bo zrasla pod okriljem novogoriškega Doma upokojencev in bo nudila varen pristan 20 starostnikom. Zaživela bo predvidoma konec leta 2022.

V Ajdovščini so se začela pripravljalna dela za izgradnjo dnevnega centra za starejše. Hiša dobre volje bo prvenstveno namenjena starejšim občankam in občanom Ajdovščine, pa tudi drugim. Zrasla bo v Palah na več kot 280 m2 površine in bo pod okriljem Doma upokojencev Nova Gorica nudila primerne prostore za izvajanje dnevnega varstva starejših. Občina Ajdovščina je poskrbela za vso potrebno dokumentacijo in kupila zemljišče, na katerem je izvajalec del Gitri d. o. o. že pričel s pripravljalnimi deli. V sklopu investicije se bo obstoječo stavbo porušilo, zgradilo novo, zagotovilo vso potrebno opremo za izvajanje programa dnevnega varstva starejših občanov. Objekt je zasnovan v dveh etažah, poleg bivalnih prostorov bo zagotavljal tudi urejene zunanje zelene površine, ki se jih bo zatravilo, zasadilo z avtohtonimi rastlinami in v manjši meri uredilo kot vrt.  Hiša dobre volje bo nudila kakovostno oskrbo starostnikov, s primerno infrastrukturo in programi, temelječimi na zagotavljanju boljše socialne vključenosti. Na ta način je mogoče podaljšati in po možnosti preprečiti prehod starostnikov v obliko institucionalnega varstva, v primeru poslabšanja zdravja ali drugega razloga pa je prehod v dom za starejšega bistveno lažji. Objekt bo tako koristna pridobitev za našo skupnost in bo s storitvami ena izmed vmesnih oblik pomoči starejšim, poleg že obstoječih, kot so pomoč na domu, brezplačni prevozi starejših v okviru Zavoda Sopotniki, varovanje na daljavo – rdeči gumb in institucionalno varstvo.

 

logoProjekt delno financirata MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt se financira iz Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega logo_mddsz.jpgvključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« OP EKP 2014-2020.