Projekt Transcpearlywarning programa ADRION, skupaj za boljšo varnost

datum: 10.06.2021
kategorija: Novice

V začetku junija je prek spleta potekalo srečanje vseh partnerjev evropskega projekta Transcpearlywarning in Skupnega sekretariata programa ADRION, v katerem sodeluje tudi Občina Ajdovščina. Program je namenjen krepitvi mednarodnega sodelovanja na področju civilne zaščite.

Na spletnem srečanju so predstavili rezultate dosedanjega dela, sledila je razprava o naslednjih korakih. Opravljena je bila analiza obstoječih nacionalnih regulativ na področju civilne zaščite in primerjava protokolov za zgodnje opozarjanje na naravne nesreče in tiste, ki so povzročene od človeka. Cilj evrposkega projekta je »harmonizacija« - poenotenje sistemov – partnerji želijo najti in povezati skupne točke obstoječih nacionalnih regulativ, ki bodo temelj platforme, preko katere se bodo zbirali in povezovali podatki. Tako bo pretok informacij bistveno hitrejši, pomemben cilj pa je tudi prenos dobrih praks. Trenutno poteka ocenjevanje posameznih nacionalnih sistemov, v izdelavi pa je tudi model zgodnjega opozarjanja civilne zaščite. V obravnavi pa so še vprašanja v zvezi z vodenjem postopkov civilne zaščite in ustrezni varnostni vidiki platforme v razvoju.

Adrion logo

Projekt je sofinanciran iz Programa INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020, Second Call for Proposal – Priority Axis.