Ureja se prostor za druženje v Malovšah

datum: 18.02.2021
kategorija: Novice

Skica novega območja v Malovšah.

V Malovšah, prav na koncu vasi, tik nad pokopališčem, bo urejeno parkirišče s prostorom za druženje krajanov, ki bo služilo tudi kot izhodišče pohodniških poti na pobočju Čavna.

Urejalo se bo okoli 60 metrov dolgo in okoli 6 metrov široko območje. Tu bo nastalo kar veliko parkirišče s 14 parkirnimi mesti, ob njem pa bo tlakovan prostor za druženje z mizami in klopmi ter pitnikom. Voda bo v pitnik speljana z bližnjega lokalnega zajetja. Za ureditev prostora bo potrebno nekoliko zakopati v brežino, ki pa ne bo odrezana ravno, pač pa razgibana skladno s terenom, tako da bo delovala čim bolj naravno. Med parkirnimi prostori in brežino je načrtovana tudi bogata zasaditev plezalk. Načrt prostora je izdelan, upoštevane so tudi pripombe krajanov. Naslednji korak je pridobitev naravovarstvenega soglasja, kar pogojuje občutljiva naravna lokacija tik pod gozdom. Nato sledi pridobivanje gradbenega dovoljenja. Po trenutni časovnici bo območje dokončno urejeno do poletja. Ocenjena vrednost naložbe je 60.000 evrov, sredstva so rezervirana v občinskem proračunu. Urejeno območje bo domačinom služilo kot prostor za druženje, hkrati pa je to odlično izhodišče za pohodnike, pobočje Čavna je namreč prepredeno z mnogimi potmi. Občina Ajdovščina bo pohodne poti med Vrtovinom in Črničami dodatno urejala ter obnavljala kulturne spomenike ob njih, za kar je uspela pridobiti nepovratna evropska sredstva. Obnovljena bodo tudi zanimiva korita v Gojaški gmajni, ki so jih nekdaj uporabljali za napajanje živine. Območje torej postaja vedno bolj prepoznavno in na starodavne poti pod Čavnom privablja vedno več pohodnikov. Takšna izhodišča, kot bo urejeno v Malovšah, so tako tudi lep prvi vtis za obiskovalce naših krajev.