Mreža ekoloških otokov se širi

datum: 28.07.2020
kategorija: Novice

Eko otok v kraju Stomaž

Na podlagi potreb, predlogom upravljavke - Komunalno stanovanjske družbe - ter na podlagi želja posameznih krajevnih skupnosti Občina Ajdovščina širi mrežo eko otokov.

V letošnjem letu sta na novo zgrajena in urejena eko otoka v Podkraju in Višnjah. V Malih Žabljah je obstoječi eko otok razširjen. Trenutno se tak prostor za odlaganje gospodinjskih odpadkov ureja v Stomažu. Do konca leta pa bodo predvidoma urejeni še na Predmeji, v Skriljah in na Brjah. Vsak tak otok ima prostora vsaj za 6 kontejnerjev, tipski za 8, po potrebi pa so eko otoki tudi večji, kot bo na primer v Stomažu, kjer so se odločili za eno tako območje, ki ga bo uporabljala cela vas. Cena izgradnje in ureditve takšnih prostorov se giblje med 5 in 10 tisoč evrov.

Eko otok v vasi Stomaž s tremi zabojniki. Tipski eko-otok ima običajno en zabojnik za steklo (zvonast zabojnik, ki je varen tako za odlaganje, kot za odvažanje), dva za papir in karton (z modrim pokrovom), dva za plastično, kovinsko in sestavljeno embalažo (z rumenim pokrovom), enega za biološke odpadke iz gospodinjstev (rjav) ter dva za ostanek odpadkov. Se pa vrsta zabojnikov prilagaja potrebam. Po splošni oceni v naši občini najbolj pridno zbiramo embalažo, čemur Komunalno stanovanjska družba sledi in postavlja več zabojnikov z rumenim pokrovom. No, slabše pa nam gre sortiranje ostalih odpadkov, saj se v zabojnikih z ostankom odpadkov še vedno najde vsaj polovica frakcij, ki bi jih gospodinjstva brez težav ločila in odložila v pravilne zabojnike. Ti odpadki iz naših eko-otokov potujejo v ljubljansko Snago, kjer jih stehtajo ter nam strošek nadaljnjega ravnanja z njimi tudi zaračunajo. To so najdražji odpadki, z bolj vestnim sortiranjem bi ceno lahko znižali, kar bi se poznalo tudi na naših položnicah.

Mreža eko-otokov se bo v prihodnje še širila, posamezna takšna območja pa se bodo prilagajala potrebam krajanov. Vsi eko-otoki so zabeleženi tudi v katastru komunalne infrastrukture, do katere lahko občanke in občani dostopate preko geografskega informacijskega sistema iObčina.